Home Dịch vụ

Dịch vụ

  1. Công chứng các giao dịch Dân sự
  • Hợp đồng thế chấp nhà ở, quyền sử dụng đất, xe và các tài sản khác cho ngân hàng hoặc các cá nhân và các tổ chức khác để vay tiền;
  • Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, hoán đổi, cho thuê, cho mượn, góp vốn bằng tài sản là nhà ở, quyền sử dụng đất, xe và các tài sản khác;
  • Hợp đồng bán đấu giá tài sản;
  • Hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền, thụ ủy;
  • Lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế, phân chia di sản thừa kế;
  • Văn bản thỏa thuận xác lập chế dộ tài sản vợ chồng (tạo lập trước khi đăng ký kết hôn);thỏa thuận về tài sản chung, riêng của vợ chồng;
  • Các hợp đồng và giao dịch khác mà pháp luật không quy định phải công chứng nhưng các bên tự nguyện yêu cầu công chứng.
  • Công chứng bản dịch các loại ngôn ngữ
  1. Chứng thực sao y từ bản chính; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.