Home Authors Posts by Vũ Thị Vân Anh

Vũ Thị Vân Anh

0 POSTS 0 COMMENTS
Điện thoại: 0903 938 378
EMail: ccvvananh@phuonglien.vn

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật; Cử nhân Ngoại ngữ.
- Thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 10 năm; Thời gian công tác liên quan đến nghiệp vụ công chứng trên 10 năm; Được bổ nhiệm Công chứng viên từ năm 2012.
- Là công chứng viên tại Phòng Công chứng số 6 thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên từ khi được bổ nhiệm đến nay.

No posts to display