Home Authors Posts by Phan Thị Khánh Tiên

Phan Thị Khánh Tiên

0 POSTS 0 COMMENTS
Điện thoại: 0903 663 647
EMail: khanhtiencc5@yahoo.com.vn

- Tốt nghiệp cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Cử nhân Kinh tế kỹ thuật (đại học Nông Lâm TPHCM). Cao cấp lý luận chính trị Hành chính.
- Thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 30 năm; Thời gian công tác liên quan đến nghiệp vụ công chứng trên 20 năm; Được bổ nhiệm Công chứng viên từ năm 1998.
- Là công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1, số 2, số 5 thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Công chứng Quận 12, Văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên từ khi được bổ nhiệm đến nay.

No posts to display